Sa¿l¿k Bilimlerinde Stratejik Yakla¿¿mlar

von Çam, F. S¿rr¿
Zustand: Neu
€ 54,90
inklusive MwSt. - GRATIS LIEFERUNG
Çam, F. S¿rr¿ Sa¿l¿k Bilimlerinde Stratejik Yakla¿¿mlar
Çam, F. S¿rr¿ - Sa¿l¿k Bilimlerinde Stratejik Yakla¿¿mlar

Dir gefällt dieses Produkt? Sag's weiter!

€ 54,90 inkl. USt.
Nur noch 1 Stück verfügbar Nur noch 1 Stück verfügbar Mehr als 10 Stück verfügbar
Lieferung: zwischen Donnerstag, 18. August 2022 und Montag, 22. August 2022
Verkauf & Versand: Dodax

Beschreibung

Strateji belirlenmi¿ olan bir hedefe eldeki mevcut imkânlar¿ kullanmak suretiyle en kolay ve en k¿sa yoldan ulämak için çizilen yol haritas¿ olarak tan¿mlanabilir. Elinizdeki bu kitap stratejik bir yaklä¿m sergilemek suretiyle säl¿k bilimleri alan¿na yeni bir bak¿¿ aç¿s¿ kazand¿rmay¿ hedeflemektedir. Bu do¿rultuda günümüz ko¿ullar¿ göz önünde bulundurularak sosyal bilimlerinin çe¿itli alanlar¿na yönelik güncel konular ele al¿nm¿¿ ve gelece¿e yönelik stratejik yaklä¿mlar ortaya konmaya çal¿¿¿lm¿¿t¿r.

Mitwirkende

Autor:
Çam, F. S¿rr¿

Weitere Informationen

Biografie:
Prof. Dr. F. S¿rr¿ ÇAM lisans ö¿renimini Dokuz Eylül Üniversitesi T¿p Fakültesinde, lisans üstü ö¿renimini ise yine ayn¿ üniversitede T¿bbi Biyoloji alan¿nda tamamlam¿¿t¿r. ¿imdilerde ise Manisa Celal Bayar Üniversitesi T¿p Fakültesinde Dahili T¿p Bilimleri Bölümü T¿bbi Genetik Anabilim Dal¿ ö¿retim üyesi olarak çal¿¿¿maktad¿r.
Sprache:
Türkisch
Auflage:
1/2018
Seitenanzahl:
124
Medientyp:
Taschenbuch
Verlag:
LAP Lambert Academic Publishing

Stammdaten

Produkttyp:
Taschenbuch
Verpackungsabmessungen:
0.22 x 0.15 x 0.007 m;
GTIN:
09786139962228
DUIN:
4HPIK64EE72
€ 54,90
Wir nutzen Cookies auf unserer Website, um deinen Besuch effizienter zu gestalten und dir mehr Benutzerfreundlichkeit bieten zu können. Klicke daher bitte auf "Cookies akzeptieren"! Nähere Informationen findest du in unserer Datenschutzerklärung.