Wytwarzanie energii elektrycznej w oparciu o grawitacj¿: Systematyczne i nowatorskie podej¿cie

von Bharti, Urvish
Zustand: Neu
€ 45,90
inklusive MwSt. - GRATIS LIEFERUNG
Bharti, Urvish Wytwarzanie energii elektrycznej w oparciu o grawitacj¿: Systematyczne i nowatorskie podej¿cie
Bharti, Urvish - Wytwarzanie energii elektrycznej w oparciu o grawitacj¿: Systematyczne i nowatorskie podej¿cie

Dir gefällt dieses Produkt? Sag's weiter!

€ 45,90 inkl. USt.
Nur noch 1 Stück verfügbar Nur noch 1 Stück verfügbar Mehr als 10 Stück verfügbar
Lieferung: zwischen Dienstag, 12. Juli 2022 und Donnerstag, 14. Juli 2022
Verkauf & Versand: Dodax

Beschreibung

Energie odnawialne s¿ obecnie sprawdzane jako ¿ród¿a, które mog¿ zaspokoi¿ d¿ugoterminowe zapotrzebowanie na energi¿. Energia s¿oneczna, energia wiatru i energia p¿ywów to niektóre z popularnych przyk¿adów odnawialnych ¿róde¿ energii, które s¿ rozwijane. Ale te ¿ród¿a maj¿ swoje w¿asne unikalne geograficzne, jak równie¿ inne ograniczenia, a tak¿e nie s¿ one by¿ dost¿pne w pewnym momencie. Grawitacja jest podstawow¿ si¿¿ natury i jest dost¿pna wsz¿dzie na cäej ziemi. Dlatego b¿dziemy u¿ywä elektryczno¿ci z grawitacji na ogromn¿ skal¿, aby uzyskä elektryczno¿¿ w dowolnym miejscu i czasie. W tym projekcie wykorzystujemy si¿¿ grawitacji do generowania energii elektrycznej. Stworzyli¿my model mechaniczny, który mo¿e przeksztäci¿ si¿¿ grawitacji w energi¿ elektryczn¿. Aby wygenerowä energi¿ elektryczn¿ potrzebujemy jednokierunkowych lub dwukierunkowych ruchów, jak to mo¿emy zobaczy¿ w wiatraku i p¿ywach. W tym projekcie, stworzyli¿my ruch dwukierunkowy. W którym u¿ywamy dwukierunkowego systemu zbiorników z wod¿, które przekazuj¿ swój ruch do generatora.

Mitwirkende

Autor:
Bharti, Urvish
Patil, Shashikant

Weitere Informationen

Biografie:
Er. Urvishkumar Bharti es un profesional independiente, graduado en Ingeniería Mecatrónica de SVKMs NMIMS MPSTME Shirpur. Su área de interés es la Automatización Mecatrónica Robótica. Tiene facilidad para la innovación y la creatividad. Es un investigador entusiasta y un ingeniero empedernido, profesional que busca la mejora de la sociedad a través de la tecnología.
Sprache:
Polnisch
Seitenanzahl:
72
Medientyp:
Taschenbuch
Verlag:
Wydawnictwo Nasza Wiedza

Stammdaten

Produkttyp:
Taschenbuch
Veröffentlichungsdatum:
10. Juni 2021
Verpackungsabmessungen:
0.22 x 0.15 x 0.004 m; 0.154 kg
GTIN:
09786203754254
DUIN:
8IFNFFI95UD
€ 45,90
Wir nutzen Cookies auf unserer Website, um deinen Besuch effizienter zu gestalten und dir mehr Benutzerfreundlichkeit bieten zu können. Klicke daher bitte auf "Cookies akzeptieren"! Nähere Informationen findest du in unserer Datenschutzerklärung.